Bogoslu`bi

„Hristovoto slovo da `ivee izobilno vo vas vo seta mudrost, pou~uvajte se i opomenuvajte se eden drug so psalmi, himni i duhovni pesni, peej}i Mu na Bog so blagodat vo va{ite srca. I {to i da pravite so zbor ili delo, pravete se vo imeto na Gospod Isus, blagodarej}i Mu preku Nego na Bog Tatkoto.”
Kolosjanite 3:16,17


Bogoslu`bite na crkva „Dobra Vest” se odr`uvaat sekoja nedela ve~er od 19:00, vo golemata sala smestena vo objektot „Dare Xambaz”, koj se nao|a sproti zgradata na Upravata za javni prihodi.

Na bogoslu`bite preku peeweto na duhovni pesni Mu oddavame slava i ~est na Bog na{iot Otec i na Gospod Isus Hristos. Pogolemiot del od bogoslu`bata e posveten na izu~uvawe na Biblijata, preku koja dobivame hrana za na{ata du{a, poznavawe za Bog i motivacija za pogolema posvetenost i slu`ba vo Negovoto delo. Besedite {to se propovedaat na nedelnite bogoslu`bi mo`ete da gi najdete vo Audio i PDF format na linkot: „Propovedi”.

Dobredojdeni ste na na{ite bogoslu`bi zaedni~ki da nao|ame spasenie, mir, radost, uteha i spokojstvo za na{ite du{i.
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja