Bilten

Informativnata slu`ba na Slobodna Evangelska Crkva „Dobra Vest” podgotvuva i pra}a informacii do Slobodna Evangelska Crkva vo gradot Ahen - Germanija {to se objavuva vo nivniot Crkoven vesnik koj izleguva kako dvomese~nik. Vo idnina se planira sli~na sorabotka i so Crkva „Blaga Vest” od Sofija, Bugarija.

Vo podgotovka e i izdavawe na bilten na Slobodna Evangelska Crkva „Dobra Vest” koj bi izleguval kvartalno, a prviot broj se o~ekuva da izleze na Bo`ik narednata godina.
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja