Ma{ki sobirawa

SEC „Dobra Vest” organizira ma{ki sobirawa na koi ma`ite od crkvata se molat zaedno, ja izu~uvaat Biblijata, diskutiraat za temi koi se od zna~ewe za hristijanskiot `ivot na ma`ite. Celta na ovie sobirawa e ma`ite da se pou~uvaat eden so drug i da si pomagaat vo formiraweto na hristijanskiot karakter. Na ovie sobirawa ma`ite se ohrabruvaat posveteno da ja ispolnuvaat ulogata koja Bog im ja dal vo semejstvata, crkvata, op{testvoto i vo site ostanati oblasti od `ivotot. Ma{kite sobirawa se organiziraat sekoja prva sabota vo mesecot od 19:00 ~asot.
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja