Nova knigaDragi ~iateli!

^est ni e da Ve izvestime deka izleze od pe~at najnovata kniga od ciklusot komentari na Noviot Zavet – „Pate{estvija niz Bibliskite vistini” vo avtorstvo na Mite Go{ev. Ovaa kniga, koja e ~etvrta po red, nosi naslov „Pate{estvie niz vistinskata vera” i pretstavuva izu~uvawe na Poslanieto na apostol Jakov i Poslanieto na apostol Juda. I ovoj komentar, kako i prethodnite, e napi{an vo propovedni~ki stil {to go pravi razbirliv za po{irokiot krug ~itateli.

Temata na knigata „Pate{estvie niz vistinskata vera” e hristijanskata vera potvrdena preku istrajnosta vo ispitanijata, odnosot kon bli`niot, kontrolata na jazikot, doveruvaweto na idninata vo Bo`jite race, vzaimnata doverba i t.n.

Prijatno pate{estvie niz vistinskata vera, drag ~itatelu!


(Za pove}e informacii izberete go od menito razdelot “knigi”)

„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja