Bogoslu`ba vo `ivo 

Po~ituvani posetiteli!

Ve pokanuvame da gi sledite na{ite bogoslu`bi vo `ivo, sekoja nedela od 19:00, na linkot:

www.dobravest.org/mk/Live

„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja