BiltenDragi ~itateli!

O~ekuvajte go godi{nikot na SEC Dobra Vest, koj treba da izleze denovive.

Godi{nikot }e pretstavuva retrospektiva na aktivnostite na na{ata crkva niz izminatata 2012 godina. 

„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja