Detsko kat~e

„Ostavete gi decata i ne im pre~ete da dojdat pri Mene, za{to na takvite im pripa|a Carstvoto Nebesno”
Matej 19:14


Spored Biblijata decata Mu pripa|aat na Bog. Tie ni se dadeni od Nego kako blagoslov za da im se raduvame, da se gri`ime za niv, da gi qubime i da gi vospituvame vo Bo`jiot karakter. Vo ova vreme, vo koe rastat na{ite deca, najva`no od sˆ e da gi pou~uvame i vospituvame vo Bo`jite vistini, a ona {to }e go posadime vo nivnite srca i karakteri }e dade ubav plod od koj Bog a i site nie }e se nasladuvame. Zatoa, kako crkva posvetuvame posebno vnimanie na duhovnoto izgraduvawe na na{ite deca.

Za taa cel, za vreme na nedelnite bogoslu`bi, paralelno se realizira i nedelno u~ili{te vo koe decata u~at pouki od Biblijata prilagodeni na nivnata vozrast, pravat izrabotki od razli~ni likovni tehniki, peat duhovni pesni i sli~no.

Detskite dru`ewa se slu~uvaat i vo tekot na celata godina i toa vo razli~ni formi.

Mudriot car Solomon ima napi{ano: „Pou~i go mom~eto vo po~etokot na patot negov: toj nema da skr{ne od nego i koga }e ostari” (Pogovorki 22:6). Da gi naso~uvame zaedno detskite srca kon pravilniot pat, dodeka e vreme.
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja