Kontakti

Bogoslu`bi:
Sekoja nedela od 19:00, vo prostoriite na „Dare Xambaz”, sproti zgradata na Upravata za Javni prihodi. Dojdete da se pou~uvame od Slovoto na Boga.

website: dobravest.org
Email: fecgoodnews@gmail.com

tel.: 076 40 80 23
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja