Izdava{tvo

Патешествие низ видениjата на апостол Jован
Патешествие низ видениjата на апостол Jован
        Izdava~kata dejnost na SEC „Dobra Vest” e orientirana kon izdavaweto na komentari vo koi se izu~uvaat Bibliskite knigi. Ona {to gi karakterizira ovie komentari e propovedni~kiot stil koj od edna strana gi pravi jasni i razbirlivi za po{irokiot krug na ~itateli a od druga strana go za~uvuva originalniot vkus na izgovorenoto Slovo. Zatoa, na momenti, ~itatelot biva prenesuvan vo atmosferata na crkovnata bogoslu`ba, pravej}i go da se ~uvstvuva del od nea.

        Pri izu~uvaweto na Bibliskiot tekst primeneta e konzervativnata istorisko – gramati~ka {kola koja se vodi od istoriskiot kontekst vo koj e pi{uvan tekstot kako i neposredniot literaturen kontekst. Gramati~kata i morfolo{kata analiza na zborovite imaat za cel poto~no tolkuvawe na Bibliskiot tekst.

        Na{ata molitva e Bog da gi upotrebi ovie komentari za gradeweto na Negovoto carstvo vo na{ata zemja.

        Drag ~itatelu, ti posakuvame blagosloveno pate{estvie niz Bibliskite knigi.

        (Za podetalna informacija za sekoja kniga klikni na koricata na soodvetnata kniga)
Патешествие низ вистинската вера
Патешествие низ вистинската вера
Патешествие низ радостта
Патешествие низ радостта
Патешествие кон надежта
Патешествие кон надежта
Патешествие Божествените вистини
Патешествие низ Божествените вистини
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja