Bibliski izu~uvawa

„Qubete se eden drug, srde~no, so bratska qubov”
Rimjanite 12:10


Doma{niot ambient ja nudi mo`nosta na crkvata da `ivee kako vistinsko duhovno semejstvo. Vo doma{nite grupi u~esnicite mo`at na poneposreden na~in da gi spodeluvaat svoite potrebi, te{kotii, radosti, da se molat eden za drug, da se ohrabruvaat i da se pou~uvaat. Zatoa, crkovniot `ivot preku sedmicata go organizirame vo doma{ni grupi, vo koi preku interaktivna forma, so diskusii, se izu~uva Bo`joto Slovo i se gradi zaedni{tvoto so Bog i pome|u vernicite. Vo momentot egzistiraat dve doma{ni grupi: vo naselbite Aerodrom i Dra~evo.

Dojdete da se pou~uvame od Slovoto na Boga. Za poveke informacii javete se na tel: 076408023 ili na e-mail: fecgoodnews@gmail.com
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2019, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja