Za nas

„Zatoa, vie ne ste veke tu|inci i pridojdeni, tuku ste sogra|ani na svetiite i Bo`jo semejstvo, nadzidani vrz osnova na apostolite i prorocite, a temelniot kamen e Samiot Hristos Isus, vo Kogo celata strojno sostavena zgrada raste vo svet hram vo Gospod, vrz kogo i vie vo Duhot zaedno se soyiduvate vo Bo`jo `iveali{te”
Efesjanite 2:19

Crkva „Dobra Vest” spored svoeto u~ewe pripa|a na evangelskata hristijanska tradicija. Vo svojata slu`ba nie sme fokusirani na proslavuvaweto na Bog, na sopstveniot raste` vo poznavaweto na Bo`estvenata li~nost, na slu`ewe na Bo`joto Carstvo i na objavuvaweto na spasenieto i ve~niot `ivot {to doa|aat od krstot. Krajnata cel na crkvata e da bide svet hram vo Gospod, Negovoto `iveali{te vo koe samo Toj }e se proslavuva.

Crkva „Dobra Vest” go ima sledniot simbol na verata:
  • Veruvame vo Edniot Bog, Tvorecot na neboto i zemjata, Koj e Duh, Ve~en i Nerazdelen, Semo}en, Seprisuten i Koj znae sˆ. Toj e Svet, praveden, ispolnet so qubov, vistina i vernost. Samo Toj e dostoen za slava, ~est i poklonenie.
  • Veruvame deka Bog postoi vo tri lica – Otec, Sin i Sveti Duh – podednakvo dostojni za po~it i deka Trojcata se eden Bog.
  • Veruvame vo Gospod Isus Hristos, Sovr{en Bog i Sovr{en ~ovek, neporo~no za~nat od Bog i roden od devicata Marija, edinstveniot Spasitel na gre{nicite, Koj be{e raspnat za nas, umre, be{e pogreban, voskresna na tretiot den spored Slovoto i se voznese na Neboto sednuvaj}i od desno na Bog Otecot, Koj }e se vrati so slava da gi sudi `ivite i mrtvite vo posledniot den.
  • Veruvame deka ~ovekot ja zagubi vrskata so Bog i se izlo`i na sud poradi pa|aweto vo grev. Veruvame deka ~ovek mo`e da bide opravdan pred Bog samo preku `ivata vera vo spasitelnoto krstno delo na Isus Hristos, Koj dejstvuva vo qubov, milost i blagodat.
  • Veruvame deka vo `ivotot na sekoj hristijanin treba da se gledaat plodovite na negovata vera: da `ivee svet `ivot i da gi ispolnuva site dol`nosti kon Bog, kon bli`niot i kon sebe, voden od Svetiot Duh.
  • Veruvame deka Biblijata, sostavena od Star i Nov Zavet e bogovdahnovenoto otkrovenie na Bo`jata volja za ~ove{tvoto i e sovr{eno pravilo za vera i bogougoden жivot. Veruvame deka poklonenieto treba da bide razumno i zatoa osnovnoto zna~ewe go posvetuvame na izu~uvaweto na Biblijata, koja ne u~i da Mu se poklonuvame na Bog spored Negovata volja. Knigite na Stariot Zavet se 39 na broj a na Noviot 27 – ili vkupno 66 kanonski knigi.
  • Veruvame vo edna, sveta i apostolska Hristova Crkva, obrazuvana od vistinski novorodenite vernici, koi ispovedaat vera vo Gospod Hristos - Glavata na Crkvata.
  • Veruvame deka tainstvata na Hristovata crkva se vodnoto kr{tevawe i Gospodovata trpeza (pri~esta).
  • Veruvame deka edinstvenata vistinska osnova za hristijansko op{tewe e Bo`jata qubov (agape), bez koja ne mo`eme da se nare~eme „hristijani” i koja gi nadminuva site razliki {to postojat me|u lu|eto.
  • Veruvame deka Crkvata postoi za ispolnuvawe na Golemata zapoved dadena od Gospod Isus Hristos vo Evangelieto spored Matej 28:19,20 „Odete i nau~ete gi site narodi, kr{tavajki gi vo imeto na Otecot, i Sinot, i Svetiot Duh, i u~ej}i gi da pazat sˆ {to sum vi zapovedal; i ete, Jas sum so vas preku site dni do zavr{etokot na svetot. Amin!”.
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja