Websites

Church "Gracious News" Sofia, Bulgaria

Pastor Judmil Yatanski
blagavest.bg

Church "Gracious News" Gabrovo, Bugaria
Pastor Blagoj Gospodinov

Church "Gracious News" Svishtov, Bugaria
Pastor Ivan Mockov
svishtov.blagavest.bg

Church “Gracious News” Sevlievo, Bugaria

Church "Freie evangelische Gemeinde" Aachen, Germany
Pastor Siegmar Müller
www.aachen.feg.de

The Blog of Pastor Yatanski
yatanski.blogspot.com

Radio 865
www.radio865.com

„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2018, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja