Po~etna


Dlaboko vo sebe, sekoj ~ovek ~uvstvuva neodoliva `ed za Bog. I se bori protiv nea. Se obiduva da ja zadovoli so ropskata pokornost kon parite, slavata, vlasta, telesnite zadovolstva... Postepeno `ivotot ni stanuva vistinski ko{mar.

No Bog, poln so qubov i milost, nudi na~in za izlez od prazninata, nezadovolenosta i bespomo{nosta. Toj Go predade na smrt Svojot Edinoroden Sin, ta sekoj {to veruva vo Nego da se izbavi od ropstvoto na grevot i da ima ve~en `ivot. Ni dava mo`nost da go zapoznaeme Nego i samite nas, preku Negovoto Slovo – Biblijata. So pomo{ta na blagodatta {to ni ja dava preku Svojot Duh, Toj ni pomaga da Go pridobivame Negoviot Bo`estven karakter i da go demonstrirame istiot vo sekojdnevniot `ivot. Ni dozvoluva da pronikneme vo Negovoto veli~ie i da se zasitime so Negovoto bla`eno prisustvo.

Dobredojdovte na stranicata na crkva „Dobra Vest”
„Bo`e Ti si mojot Bog, Tebe Te baram; za Tebe za`edne du{ata moja.
Za Tebe kopnee teloto moe kako zemja pusta, neplodna i bezvodna!”
Psalm 63:1
© copyright 2021, СЕЦ Добра Вест Скопjе Македониja